Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu laureatem nagrody

      Nagroda "Złotego Kłosa" przyznawana jest instytucjom, przedsiębiorcom i osobom indywidualnym zasłużonym dla rolnictwa i sektorów pokrewnych także za efektywną współpracę ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa.
Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski gromadząc corocznie ponad 200 osób związanych z sektorem rolnym, między innymi rolników i przedsiębiorców wiejskich przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rządowych agencji rolnych, Kancelarii Prezydenta RP, posłów i senatorów RP, dyrektorów Ośrodków Doradztwa Rolniczego, instytucji i organizacji rolniczych.

     Nagroda "Złotego Kłosa" przyznawana jest przez SITR od 2001 r. firmom, instytucjom i osobom fizycznym zasłużonym zarówno dla rozwoju rolnictwa, jak i za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

     Nagrody przyznawane są m.in. w następujących dziedzinach:

- Popularyzacja wiedzy technicznej i ekonomicznej na wsi,                                                      

- Działalność edukacyjna w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa,           

- Integracja środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień postępu
naukowo - technicznego,    

- Działalność na rzecz zbliżenia polskiego rolnictwa do rolnictwa w państwach Unii Europejskiej, 

- Działania na rzecz edukacji i integracji środowiska rolniczego  

- Rozwiązywanie problemów bezrobocia 

- Skuteczne wspieranie polskiej myśli technicznej  

- Działania w zakresie ekologii ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz integracji z UE.

     W roku 2009 statuetkę „Złotego kłosa” przyznano 5 Instytucjom w tym Zespołowi Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Szkoła znalazła się w gronie takich laureatów, jak:

1. Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach za osiągnięcie wysokiego poziomu jakości wytworzonego produktu
2. Alojzy Szczerba firma Alex – Pol za osiągnięcie wysokiego poziomu jakości wytworzonego produktu
3. "Amplus”  za osiągnięcie wysokiego poziomu jakości wytworzonego produktu
4. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu za działalność edukacyjną w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz ochrony środowiska
5. "Infonet” Victor Koroli  za  popularyzację wiedzy ekonomicznej na wsi.


     Czym Zespól Szkół Inżynierii Środowiska zasłużył na to szczególne wyróżnienie?
     Od samego początku istnienia tzn. od 09.08.1945 edukacja w szkole związana jest, z różnym nasileniem, ze środowiskiem producentów rolnych i ogrodniczych. Pierwotnie, jako szkoła ogrodnicza (koedukacyjne Gimnazjum Ogrodnicze oraz Liceum Ogrodnicze, od 1950 jako Liceum Wodno - Melioracyjne później, jako Technikum Melioracji Wodnych) szkoliła kadrę dla całego regionu a nawet Polski. Szkoła była inicjatorem przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem wsi w wodę oraz sanitacją wsi. Upowszechniała także wiedzę o potrzebie budowy małych oczyszczalni przydomowych, które przyczyniają się do poprawy stanu sanitarnego wsi i innych terenów o rozproszonej zabudowie. Przez szereg lat szkoła współpracowała z gminą Ciechocin, w której większość gospodarstw posiada oczyszczalnie przyzagrodowe. Młodzież z naszej szkoły miała możliwość poznawania zasad funkcjonowania tych obiektów.

     Absolwenci Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska, dysponując szeroką wiedzą na temat poprawy produkcji rolnej zarówno w zakresie produkcji roślinnej jak i zwierzęcej (i nie chodzi tu o osuszanie gruntów, jak przez wielu błędnie postrzegana jest melioracja), znajdują zatrudnienie nie tylko w najbliższej okolicy. Co więcej, wielu spośród nich otrzymało należyte podstawy wykształcenia, a następnie pogłębiało wiedzę na różnych kierunkach w wybranych przez siebie wyższych uczelniach. Absolwenci, którzy kończyli naszą szkołę, legitymują się wyjątkowymi osiągnięciami w zakresie inżynierii środowiska: wystarczy wymienić osoby takie, jak:

- p. Wojciech Kołomyjski - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Metorex Sp. z o.o. (Toruń),  obecnie Kierownik Oddziału Terenowego w Toruniu, Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

- p. Andrzej Pawłowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno -Melinoracyjnych MELBUD w Grudziądzu

- p. Marek Stefański założyciel i prezes firmy inżynieryjno - budowlanej Pol-Aqua S.A

     Byli uczniowie utrzymują więź ze swoją szkołą i stwarzają obecnym uczniom ZSIŚ możliwość odbywania praktyk zawodowych w firmach, którymi kierują.
     Należy nadmienić, że Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, jako jedna z pierwszych szkół w naszym regionie, zaczęła kształcić młodzież w kierunku architektura krajobrazu w przeświadczeniu, że coraz bardziej zamożne społeczeństwo będzie oczekiwać pomocy od fachowej kadry kształtującej najbliższe otoczenie. Nasi absolwenci mogą proponować nowe rozwiązania zagospodarowania przydomowych ogródków i przestrzeni miejskiej, co spotyka się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa.

Dodano: 2009-12-18, 19:31
Komunikat dodał: M.H

 
 
     
| Mapa strony | Strona główna | Polityka prywatności | Komunikaty | Kontakt |